Poistenie domácich zvierat

Poistenie domácich zvierat je poistnou ochranou pre ich majiteľa v prípade neočakávaných nákladov spojených so starostlivosťou o svojich miláčikov.

Prečo toto poistenie:

Pre prípad liečenia úrazu alebo choroby.

Domáce zvieratko sa dá poistiť do výšky päťsto, sedemstopäťdesiat či tisíc eur. Takúto poistnú udalosť predstavuje každé nevyhnutné veterinárne liečenie poisteného domáceho maznáčika v stave, ktorý si vyžaduje okamžité veterinárne ošetrenie, spôsobené ochorením alebo úrazom.

Poistenie zodpovednosti zabezpečuje poistnú ochranu proti právnej zodpovednosti voči tretej strane za škodu spôsobenú domácim zvieraťom. Sú pokryte aj náklady na zastupovanie v trestnom konaní a súdne výdavky.

Navyše sú kryte škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu.

Samotné poistenie zvieraťa Vášho miláčika sa oplatí aj z toho hľadiska, že dodá určitú mieru pokoja.

Ak máte záujem o bližšie informácie o týchto alebo iných produktoch, neváhajte nás kontaktovať.