O nás

Profil spoločnosti MIG:

MUTUAL INSURANCE GROUP je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania poistenia. Na trhu sme od roku 2007 a vo svojej pozícii sme nezávislí, sme na strane klienta, čím poskytujeme našim klientom jedinečnú výhodu a pridanú hodnotu. Dôkazom toho je niekoľko tisíc spokojných a verných klientov. Medzi našich klientov patria firmy, ktoré nám dôverujú v starostlivosti o zabezpečenie poistnej ochrany ich majetku. Rovnako sú našimi klientmi súkromné osoby, ktoré s dôverou s nami riešia, či už osobné alebo aj rodinné potreby v oblasti finančných služieb.

Naša filozofia:

Cieľom a filozofiou firmy je poskytnúť vám klientom kvalitu na báze profesionálneho a osobného prístupu. Pre našich klientov prinášame hodnotu v nových informáciách. Úlohou pre nás je odborne pomáhať klientom, aby sa ľahšie mohli zorientovať vo výbere tých najzaujímavejších produktov, aké trh ponúka. Pre klienta, ktorý vo finančných službách hľadá to najlepšie riešenie, je to všetko výhodou a zároveň veľkou dilemou, pri ktorej mu chceme byť nápomocní. Žijeme v dobe, kde sú zmeny v závislosti na čase o informáciách určujúcim prvkom nášho rastu, profitu a spokojnosti. Vo svete financií totiž stačí zopár malých rozdielov a čas je ako katalyzátor v tom, čo je správne a čo nie.

Ak niekto bez odbornej pomoci hľadá pre seba optimálne riešenie v oblasti poistenia, mal by tomu nejaký čas venovať a samozrejme budú nutné aj rozsiahle odborné vedomosti. V oboch prípadoch sme tu pre vás nablízku a vieme nastaviť parametre obojstrannej spolupráce podľa vašich osobitných potrieb.

Úlohou pre nás je odborne pomáhať klientom pri zveľaďovaní majetku a ochrane kapitálu.

Spôsob vykonávania činnosti:

Spoločnosť MUTUAL INSURANCE GROUP s. r. o., Moyzesova 18,  040 01 Košice, IČO 36791181
zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Košice 1, oddiel: Sro., vložka číslo 48355/V, registračné číslo podľa zákona OPK – 1725/PLP, PAG 055 658, pod ktorým je spoločnosť MUTUAL INSURANCE GROUP s. r. o. vedená v registri finančných agentov a finančných poradcov NBS.
Podľa § 18 zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosť vykonáva činnosť pre viacero poisťovacích spoločností.

Licencia:

Kariéra

MUTUAL INSURANCE GROUP venuje značnú pozornosť výberu perspektívnych ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na úspechu našich klientov.

Zistite viac o MUTUAL INSURANCE GROUP:
Vieme, že najlepšia cesta na poskytnutie klientskeho servisu na najvyššej úrovni závisí od intenzity zaujatia, ako aj udržania si najlepších talentov v našom odvetví.

Význam práce v MUTUAL INSURANCE GROUP:
Preskúmajte si pracovné príležitosti v spoločnosti. Kariéra v MUTUAL INSURANCE GROUP ponúka pracovné príležitosti v širokom spektre  v závislosti od Vašej odbornosti a praktických skúsenosti v nadväznosti na  financie,  právo a ľudské zdroje.

Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať ihneď na:

m.i.g@centrum.sk