Poistenie majetku

Poistenie nehnuteľnosti, rodinné domy, byty, chalupy

Poistenie nehnuteľnosti poskytuje poistnú ochranu proti živelným rizikám vrátané povodni, záplav, vodovodných škôd, krádeži, vandalizmu, náraz dopravného prostriedku.

Predmetom poistenia nehnuteľností môžu byť:

  • rodinné domy alebo vily trvale obývané;
  • rekreačné chaty a chalupy;
  • bytové domy;
  • bytové jednotky – byty vo vlastníctve;
  • vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry a podobne;
  • príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a pod.

Rovnako je dobre myslieť aj na poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti chráni vybavenie Vášho bytu alebo domu a veci osobnej potreby proti všetkým dôležitým nebezpečenstvám – živelným udalostiam, krádeži, lúpeži a vandalizmu. Je možne poistiť sa proti špeciálnym rizikám, ako sú atmosférické zrážky, prepätie v elektrickej sieti, rozbitie skla z akejkoľvek príčiny. Rovnako je dôležité poistenie zodpovednosti za škodu pre prípad, že chvíľkovou neopatrnosťou vytopíte suseda, či vás pes spôsobí škodu niekomu inému.