Životné poistenie inak

Rentier – doživotná renta, počuli ste taký výraz.

Stáť sa rentierom je cieľom každého človeka.

Ak to počujeme predstavujeme si niekoho veľmi bohatého, no nemusí to tak byť.

Je to človek, ktorý žije z aktív z výnosov.

Istota je, že ju budete môcť poberať do životne alebo takých 30 rokov.

Aké sú požiadavku na rentu?

Najprv si určíme akú rentu budeme potrebovať, očakávaný výnos.?

V tom prípade vieme koľko peňazí vložíme do nástrojov peňažného trhu a zloženie portfólia, koľko ktorý rok máme investovať.

Potom nám stačí pravidelne investovať, aby sme si zaistili potrebnú rentu.

Samozrejme, že takýto spôsob získania príjmu nie je zadarmo, znamená veľa hodín štúdia, školenia a praxe vo finančnom sektore.

Ak máte záujem o bližšie informácie o týchto alebo iných produktoch, neváhajte nás kontaktovať.