Životné a zdravotné poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie je moderný, veľmi variabilný produkt, ktorý ponúka ideálnu kombináciu zhodnotenia vložených investícií a nadštandardnú poistnú ochranu pre jednotlivca aj pre celú rodinu. Rozumný, múdry a zodpovedný človek sa stará, aby svoj život, svoje zdravie a svojich blízkych proti nepredvídaným životným udalostiam a situáciám poistil. Životné poistenie predstavuje pre poisteného človeka a jeho blízkych finančnú istotu…

Viac o možnostiach životného poistenia vám na vaše otázky zodpovieme na osobnom stretnutí alebo e-mailovou komunikáciou.

Úrazové poistenie

Úraz sa môže stať každému, je to otázkou jednej náhlej sekundy. Môže znamenať podstatný zásah do života jednotlivca i jeho rodiny. Nedá sa zabrániť, iba sa však na jeho dôsledky pripraviť. Úrazové poistenie na dobre stanovené čiastky je zárukou, že v prípade úrazu nemusíme okrem liečenia riešiť ešte aj finančné starosti.

Hlavné výhody úrazového poistenia:

  • poistenie dostupné pre každého,
  • vysoká poistná ochrana,
  • možnosť výberu poistenia pre prípad rôznych dôsledkov úrazu,
  • možnosť zmeny výberu poistenia rizík kedykoľvek.